congdongphui.com - MXH bóng đá phong trào

Menu
Album lưu lại những khoảnh khắc của 2 trận giao hữu giữa FC Phong cách mới (Thanh Hóa) với 2 đội FC B&B và FC Á Châu cùng trên địa bàn Hải Phòng. Các đội bóng đều thành lập từ các công ty hoặc liên hợp các công ty có tiếng
29 Tháng 7 2016
Chưa có ảnh nào
Thả tập tin vào đây để tải lên
Go to top