congdongphui.com - MXH bóng đá phong trào

← [Trở lại]
  • Trận đấu
VNTrip
VNTrip
3 : 3
W
PATECO
PATECO

Thông tin bổ sung

Kết quả penalty:3-1
Go to top